Hướng dẫn thêm dự án

Sau đây, nozza.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới một dự án vào hệ thống. 1. Click “Cài đặt” –> “Địa chỉ dự án” để hiển thị danh sách dự án 2. Click button “Thêm mới” trong danh sách dự án 3. Nhập thông tin dự án 3.1 Nhập tên dự án 3.2 Ngày Read more about Hướng dẫn thêm dự án[…]

Hướng dẫn thêm sản phẩm

Sau đây, nozza.vn xin giới thiệu cách thêm sản phẩm vào hệ thống Sau khi thêm nhà thành công, lúc này ta thấy button “Thêm sản phẩm” xuất hiện trên màn hình “Sản phẩm”. Click “Thêm sản phẩm” Nhập thông tin sản phẩm và click “Lưu” Sau khi “Lưu” ta có màn hình như sau Read more about Hướng dẫn thêm sản phẩm[…]

Hướng dẫn thêm nhà

Thêm nhà là một thao tác bắt buộc trước khi có thể thêm sản phẩm (phòng, sàn, mặt bằng,..). Click button “Thêm nhà” để hiển thị màn hình thêm nhà. Nhập tên nhà và click button “Lưu” Sau khi lưu thành công, ta sẽ có giao diện như sau, và lúc này ta có thể Read more about Hướng dẫn thêm nhà[…]