Hướng dẫn tạo phiếu báo dịch vụ

Trong bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách thực hiện thao tác tạo phiếu báo dịch vụ để gởi cho khách hàng. 1. Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta tìm đến sản phẩm cần tạo phiếu báo và click vào link “Tạo phiếu báo” như hình dưới 2. Lúc này Read more about Hướng dẫn tạo phiếu báo dịch vụ[…]

Hướng dẫn ghi chỉ số điện nước

Trong bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn bạn cách ghi chỉ số điện nước (dịch vụ) chuẩn bị cho kỳ thanh toán. 1. Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta tìm đến sản phẩm (phòng) cần ghi chỉ số điện, nước và click vào link “Ghi điện/nước” 2. Lúc này màn hình chi Read more about Hướng dẫn ghi chỉ số điện nước[…]

Hướng dẫn thu phí dịch vụ

Trong  bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách thực hiện thu phí dịch vụ trong phần mềm. Từ màn dashboard chúng ta có thể click vào link “HĐ đến hạn thu phí” như hình dưới để hiển thị danh sách các hợp đồng cần thu phí. Lúc này ta có danh sách các Read more about Hướng dẫn thu phí dịch vụ[…]

Hướng dẫn thêm khách cùng thuê

Ở bài này, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách thêm khách cùng thuê vào sản phẩm (phòng). Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta click vào link “xem chi tiết” của sản phẩm muốn thêm khách thuê Trong màn hình chi tiết của sản phẩm, chung ta chọn tab “Khách thuê” và click Read more about Hướng dẫn thêm khách cùng thuê[…]

Hướng dẫn tạo hợp đồng thuê

Ở bài này, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách tạo một hợp đồng thuê trong hệ thống Trong màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta tìm đến một sản phẩm trống muốn tạo hợp đồng, rồi click vào link “Tạo hợp đồng” Lúc này popup tạo hợp đồng sẽ hiển thị lên. Chúng ta Read more about Hướng dẫn tạo hợp đồng thuê[…]