Hướng dẫn thu phí dịch vụ

Trong  bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách thực hiện thu phí dịch vụ trong phần mềm. Từ màn dashboard chúng ta có thể click vào link “HĐ đến hạn thu phí” như hình dưới để hiển thị danh sách các hợp đồng cần thu phí. Lúc này ta có danh sách các Read more about Hướng dẫn thu phí dịch vụ[…]