Hướng dẫn ghi chỉ số điện nước

Trong bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn bạn cách ghi chỉ số điện nước (dịch vụ) chuẩn bị cho kỳ thanh toán.
1. Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta tìm đến sản phẩm (phòng) cần ghi chỉ số điện, nước và click vào link “Ghi điện/nước”
1.san_pham
2. Lúc này màn hình chi tiết ghi điện nước sẽ hiển thị ra như sau:

3.chi_tiet_dien_nuoc

Chúng ta ghi chi số cuối cho các dịch vụ (điện, nước). Trường hợp cần thiết lập lại chỉ số đầu, chúng ta tick vào ô vuông phía sau chỉ số đầu và ghi lại chỉ số đầu (vd: khi thay đồng hồ).

Cuối cùng, chúng ta click “Lưu” để lưu chỉ số điện nước cho phòng này. Hoặc click “Lưu và tiếp tục” để lưu chỉ số phòng này và chuyển sang phòng kế tiếp để tiếp tục ghi chỉ số.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác chốt chỉ số điện nước cho một phòng. Lúc này chúng ta có thể thực hiện tạo tác tạo phiếu báo và thu phí.