Hướng dẫn tạo phiếu báo dịch vụ

Trong bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách thực hiện thao tác tạo phiếu báo dịch vụ để gởi cho khách hàng.
1. Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta tìm đến sản phẩm cần tạo phiếu báo và click vào link “Tạo phiếu báo” như hình dưới
4.chuan_bi_phieu_bao

2. Lúc này màn hình chi tiết của phiếu báo sẽ hiện ra như sau:

4.phieu_bao

Chúng ta có thể điều chỉnh lại phiếu báo và tiến hành click “Lưu” để tạo phiếu báo. Sau khi lưu, lúc này màn hình danh sách sản phẩm sẽ được hiển thị như sau:

5.thanh_toan

Khi phiếu báo được tạo ra, lúc này chúng ta có thể tiến hành thanh toán.
Chúng ta cũng có thể xem hướng dẫn trên video theo link sau:

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong thao tác tạo phiếu báo dịch vụ cho khách hàng, trước khi thực hiện thanh toán.