Hướng dẫn thêm dự án

Sau đây, nozza.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới một dự án vào hệ thống.

1. Click “Cài đặt” –> “Địa chỉ dự án” để hiển thị danh sách dự án

0.dashboard_setting

2. Click button “Thêm mới” trong danh sách dự án

1.danh_sach_du_an

3. Nhập thông tin dự án

  • 3.1 Nhập tên dự án
  • 3.2 Ngày ghi chỉ số – là ngày sẽ chốt chỉ số dịch vụ (điện, nước,..), làm căn cứ để hệ thống cảnh báo, nhắc nhở.
  • 3.3 Click “Lưu” để lưu dự án

2.them_moi_du_an

4. Sau khi lưu, dự án sẽ được thêm vào hệ thống

3.them_du_an_thanh_cong

Chúng ta cũng có thể xem hướng dẫn thao tác bằng video sau:

Như vậy là chúng ta đã thêm thành công một dự án mới vào hệ thống.

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort ankara rus escort çankaya escort istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort