Hướng dẫn thêm khách cùng thuê

Ở bài này, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách thêm khách cùng thuê vào sản phẩm (phòng).

 1. Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta click vào link “xem chi tiết” của sản phẩm muốn thêm khách thuê
  3.tao_hd_thanh_cong
 2. Trong màn hình chi tiết của sản phẩm, chung ta chọn tab “Khách thuê” và click vào “Thêm khách thuê”
  4.them_khach_thue_cb
 3. ở màn hình đăng ký khách thuê, chúng ta nhập thông tin của khách cùng thuê, và click “Lưu”
  5.them_khach_thue
 4. Đến đây chúng ta đã thêm thành công khách thuê như hình dưới
  6.them_khach_thue_thanh_cong

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác thêm khách cùng thuê vào sản phẩm (phòng)