Hướng dẫn thêm sản phẩm

Sau đây, nozza.vn xin giới thiệu cách thêm sản phẩm vào hệ thống

Sau khi thêm nhà thành công, lúc này ta thấy button “Thêm sản phẩm” xuất hiện trên màn hình “Sản phẩm”.

  1. Click “Thêm sản phẩm”
    1.ds_sp
  2. Nhập thông tin sản phẩm và click “Lưu”
    3.them_sp
  3. Sau khi “Lưu” ta có màn hình như sau
    4.them_sp_thanh_congChúng ta cũng có thể xem hướng dẫn thao tác bằng video sau:

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác thêm mới sản phẩm vào hệ thống.