Hướng dẫn tạo hợp đồng thuê

Ở bài này, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách tạo một hợp đồng thuê trong hệ thống Trong màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta tìm đến một sản phẩm trống muốn tạo hợp đồng, rồi click vào link “Tạo hợp đồng” Lúc này popup tạo hợp đồng sẽ hiển thị lên. Chúng ta Read more about Hướng dẫn tạo hợp đồng thuê[…]