Trải nghiệm miễn phí 30 ngày

Để bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý tiện dụng, tiết kiệm chi phí nhất

Gói Basic
245.000 đ
1 tháng
 • 50 Sản phẩm
 • 2 Người dùng
 • 1 Địa chỉ dự án
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý khách thuê
 • Quản lý thu chi
 • Nhắc nhở dịch vụ
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý sửa chữa
 • Hệ thống báo cáo
 •  App KH (Android, iOS)

Đăng ký

Gói Pro
645.000 đ
1 tháng
 • 250 Sản phẩm
 • 5 Người dùng
 • 5 Địa chỉ dự án
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý khách thuê
 • Quản lý thu chi
 • Nhắc nhở dịch vụ
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý sửa chữa
 • Hệ thống báo cáo
 •  App KH (Android, iOS)

Đăng ký

Gói Utimate
Liên hệ

 • KHÔNG GIỚI HẠN Sản phẩm
 • KHÔNG GIỚI HẠN Người dùng
 • KHÔNG GIỚI HẠN Địa chỉ dự án
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý khách thuê
 • Quản lý thu chi
 • Nhắc nhở dịch vụ
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý sửa chữa
 • Hệ thống báo cáo
 •  App KH (Android, iOS)

Đăng ký

 

* Mua thêm:

 • Tăng mỗi 10 sản phẩm thêm 20.000 / tháng
 • Thêm mỗi địa chỉ thêm 145.000 / tháng
 • Tăng mỗi người dùng thêm 10.000 / tháng

* Thanh toán:

Quý khánh hàng vui lòng chuyển khoản theo tài khoản sau:

 • Ngân hàng: ACB – PGD Hồ Văn Huê
 • Tên tài khoản: CTY TNHH PT PHAN MEM QUANG TRUNG
 • Số tài khoản: 219 741 359