Tổng quan về các bước sử dụng phần mềm nozza.vn

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu tổng quan về cách sử dụng phần mềm quản lý nhà trọ nozza.vn

tong_quan_nozza

1.1 Tạo địa chỉ dự án

Chi tiết xem tại đây

1.2 Tạo nhà trong mỗi địa chỉ dự án

Chi tiết xem tại đây

1.3 Tạo bảng phí dịch vụ cho mỗi nhà

Chi tiết xem tại đây

1.4 Tạo phòng trong mỗi dãy nhà

Chi tiết xem tại đây

2.1 Tạo hợp đồng thuê nhà khi khách cho nhu cầu thuê

Chi tiết xem tại đây

2.2 Ghi điện nước

Khi tới kỳ chốt chỉ số dịch vụ (điện nước) quản lý thức hiện bước này để ghi nhận các chỉ số dịch vụ đã sử dụng. Chi tiết xem tại đây

2.3 Tạo phiếu báo

Tạo phiếu báo sử dụng các dịch vụ trong kỳ vào báo cho khách hàng. Chi tiết xem tại đây

2.4 Thanh toán

Thực hiện thanh toán cho chu kỳ sử dụng dịch vụ của khách hàng. Chi tiết xem tại đây