Hướng dẫn thu phí dịch vụ

Trong  bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách thực hiện thu phí dịch vụ trong phần mềm.

 1. Từ màn dashboard chúng ta có thể click vào link “HĐ đến hạn thu phí” như hình dưới để hiển thị danh sách các hợp đồng cần thu phí.
  1.chuan_bi_thu
 2. Lúc này ta có danh sách các hợp đồng cần thu phí
  2.ds_toi_han_thu
  Để thực hiện thu phí, chúng ta click vào ô của sản phẩm cần thu
 3. Ở bước này màn hình chi tiết nội dung thu sẽ hiển thị
  3.thanh_toan
  Để hoàn tất thao tác thu phí, chúng ta click vào button “Thanh toán” để hệ thống ghi nhận việc thu phí.Chúng ta cũng có thể vào trực tiếp màn hình trên bằng cách click “Thanh toán” trong sản phẩm muốn thu phì từ menu “sản phẩm” như hình dưới
  1.chuan_bi_thu_truc_tiep
 4. Khi thanh toán thành công, chúng ta sẽ có màn hình như bên dưới
  4.thu_xong
 5. Chung ta cũng có thể thực hiện in phiếu cho khách hàng bằng cách click “In phiếu” hoặc gởi email cho khách hàng bằng cách click “Gửi email”.Chúng ta cũng có thể xem hướng dẫn thao tác này bằng video dưới đây:

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác thu phí trong phần mềm nozza.vn