Hướng dẫn thiết lập bảng giá dịch vụ

Sau đây, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách thiết lập bảng giá dịch vụ chung cho dự án.
Bảng giá này sẽ được áp dụng chung cho tất cả các sản phẩm thuộc dự án này. Để điều chỉnh cho từng sản phẩm, chúng ta sẽ thực hiện thao tác điều chỉnh trong lúc làm hợp đồng cho sản phẩm đó.

  1. Click “Bảng giá dịch vụ” trong màn hình danh sách sản phẩm
  2. Tiến hành điều chỉnh các giá trị theo nhu cầu hoặc thêm loại phí từ danh sách có sẵn

  3. Sau khi điều chỉnh các giá trị cần thiệt, chúng ta click “Lưu” để hoàn thành quá trình thiết lập bảng dịch vụ cho dự án.Chúng ta cũng có thể xem hướng dẫn thao tác bằng video sau:

Như vậy, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong thao tác thiết lập bảng giá dịch vụ cho một dự án.