Hướng dẫn thu phí dịch vụ

Trong  bài này, nozza.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách thực hiện thu phí dịch vụ trong phần mềm. Từ màn dashboard chúng ta có thể click vào link “HĐ đến hạn thu phí” như hình dưới để hiển thị danh sách các hợp đồng cần thu phí. Lúc này ta có danh sách các Read more about Hướng dẫn thu phí dịch vụ[…]

Hướng dẫn thêm khách cùng thuê

Ở bài này, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách thêm khách cùng thuê vào sản phẩm (phòng). Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta click vào link “xem chi tiết” của sản phẩm muốn thêm khách thuê Trong màn hình chi tiết của sản phẩm, chung ta chọn tab “Khách thuê” và click Read more about Hướng dẫn thêm khách cùng thuê[…]

Hướng dẫn tạo hợp đồng thuê

Ở bài này, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách tạo một hợp đồng thuê trong hệ thống Trong màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta tìm đến một sản phẩm trống muốn tạo hợp đồng, rồi click vào link “Tạo hợp đồng” Lúc này popup tạo hợp đồng sẽ hiển thị lên. Chúng ta Read more about Hướng dẫn tạo hợp đồng thuê[…]

Hướng dẫn thêm dự án

Sau đây, nozza.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới một dự án vào hệ thống. 1. Click “Cài đặt” –> “Địa chỉ dự án” để hiển thị danh sách dự án 2. Click button “Thêm mới” trong danh sách dự án 3. Nhập thông tin dự án 3.1 Nhập tên dự án 3.2 Ngày Read more about Hướng dẫn thêm dự án[…]

Hướng dẫn thêm sản phẩm

Sau đây, nozza.vn xin giới thiệu cách thêm sản phẩm vào hệ thống Sau khi thêm nhà thành công, lúc này ta thấy button “Thêm sản phẩm” xuất hiện trên màn hình “Sản phẩm”. Click “Thêm sản phẩm” Nhập thông tin sản phẩm và click “Lưu” Sau khi “Lưu” ta có màn hình như sau Read more about Hướng dẫn thêm sản phẩm[…]

Hướng dẫn thêm nhà

Thêm nhà là một thao tác bắt buộc trước khi có thể thêm sản phẩm (phòng, sàn, mặt bằng,..). Click button “Thêm nhà” để hiển thị màn hình thêm nhà. Nhập tên nhà và click button “Lưu” Sau khi lưu thành công, ta sẽ có giao diện như sau, và lúc này ta có thể Read more about Hướng dẫn thêm nhà[…]