28 March, 2024

Chính sách và quy định chung

1. Điều khoản sử dụng

Sau khi website được tạo xong, Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website của người dùng.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn

Các chủ website tự quản lý toàn bộ thông tin của trên website của mình. Và chỉ được sử dụng website cho những mục đích hợp pháp. Nếu phát hiện vi phạm Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn toàn quyền dừng việc việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào.

Tài khoản Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tài khoản này có để đăng nhập được vào tất cả các website của Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn và các website được tạo từ hệ thống Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn.

Để bảo vệ Tài khoản Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn của bạn và các hoạt động của bạn cần tuân theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi có quyền khóa truy cập của bạn nếu chúng tôi phát hiện rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều nào trong điều khoản này

Về các điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

2. Sử dụng thông tin

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn chỉ dùng thông tin của người dùng để phục vụ cho chính người dùng tại Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ;
  • Xác nhận thanh toán;
  • Những hình thức sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác (như công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng) nhằm mục đích phục vụ giao dịch của bạn;
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;
  • Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;
  • Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;
  • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại;
  • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn cam kết không bán, tiết lộ hoặc cho thuê cho bên thứ ba nhận dạng cá nhân người sử dụng thông tin thu thập tại trang web của chúng tôi, thông qua các máy chủ của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và như trong chính sách bảo mật.

Các đối tác của chúng tôi có thể có được các thông tin cá nhân của bạn thông qua các trang web của họ. Việc sử dụng, sự riêng tư, và bảo mật thông tin đó không thuộc phạm vi kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm quyền riêng tư trong trường hợp này.

Trong phần lớn trường hợp chúng tôi đã sở hữu chung với các đối tác của chúng tôi thông tin của bạn. Chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về sử dụng thông tin của bạn bởi các đối tác của chúng tôi mà không bị vi phạm chính sách bảo mật. Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật từ các trang web mà bạn tham gia.

3. Chính sách bảo mật

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có thể thu thập các thông tin người dùng (Họ tên, Địa chỉ, Email. Số điện thoại,…) và chúng tôi dùng những thông tin này chỉ để phục vụ người dùng tại Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn .

4. Hình thức thanh toán

Thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng ACB. Thông tin thanh toán như sau:

Tên chủ tài khoản: CTY TNHH PT PHAN MEM QUANG TRUNG

Số tài khoản: 219 741 359

Tại ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần ACB – PGD Hồ Văn Huê

5. Các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng dịch vụ tại Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn

– Sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến tài liệu có nội dung khiêu dâm, phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.

– Sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu có mục đích gây nên sự thù hận đối với các nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục / giới tính.

– Sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu tạo thành một mối đe dọa bạo lực trực tiếp đối với bất kỳ người hoặc nhóm người nào, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

– Sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu mạo danh hoặc có ý định mạo danh người khác mà chúng có thể được dùng để đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn cho người khác.

– Sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến các tập tin bất kỳ của bên thứ ba hoặc tài liệu, dưới bất kỳ hình thức nào, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư và / hoặc công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng các quyền đó. Bạn không được tiết lộ thông tin riêng tư của các cá nhân, đơn vị khác mà không được phép của các bên liên quan.

– Sử dụng dịch vụ có chứa nội dung cố ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trên bất kỳ Trang web Thành viên.

– Sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin có chứa virus, phần mềm độc hại, mã độc hại, tập tin lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc các chương trình tương tự khác có thể gây hại cho hoạt động của máy tính khác.

– Sử dụng dịch vụ cho việc truyền tải của thư rác và / hoặc bất kỳ loại hình tiếp thị lan truyền, loại hình đa cấp và / hoặc âm mưu lừa đảo.

– Sử dụng dịch vụ để tải về, tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin nào được đăng bởi người sử dụng khác của Ứng dụng web Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn và Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết.

– Sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả e-mail, địa chỉ, mà không có sự đồng ý của họ.

– Tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ thông tin trái phép mang tính riêng tư, bí mật và cá nhân về những người khác.

– Tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu được sử dụng cho các mục đích trái pháp luật hoặc để đề xướng các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.

– Sử dụng dịch vụ để tải lên các tài liệu, tập tin mà Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn phục vụ cho nội dung của website của bạn được tạo ra từ Ứng dụng web Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn

– Có hành động gian lận hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 5 Thỏa thuận này trên các trang web liên kết của Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn hoặc của một bên thứ ba bất kỳ mà Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có hợp tác để hỗ trợ thực hiện dịch vụ của Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn.

6. Quyền và nghĩa vụ của Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có quyền yêu cầu người dùng loại bỏ các thông tin vi phạm quy định tại Điều 5 khi phát hiện các thông tin này.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có quyền chấm dứt ngay lập tức hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, và/ hoặc xóa các nội dung của bạn và / hoặc bạn báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền mà Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có hoặc không thông báo cho bạn khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Bạn hay bên thứ ba khác.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nội dung trên trang web thành viên với bất kỳ người dùng nào hoặc các thỏa thuận, giao dịch được thực hiện trên trang web thành viên hoặc liên quan giữa các người dùng của Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có quyền loại bỏ, theo dõi hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc được lưu trữ trên Trang web thành viên, Ứng dụng Web của –Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các Trang web, Trang web Thành viên và bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Tương tác; loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ Trang web Thành viên hoặc các nội dung của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc cho không có lý do.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn cam kết giữ bí mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (a) thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, (b) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (c) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của –Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn, người sử dụng và công chúng.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thông tin mà bạn cung cấp cho bên thứ ba khi kết nối với Trang web Thành viên hoặc các bên thứ ba điều hành Trang web Thành viên, họ có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin được tìm thấy ở bất kỳ Dịch vụ tương tác hoặc Trang web Thành viên nào.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không có trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dịch vụ Tương tác và bất kỳ hành động nào gây nên hệ quả từ sự tham gia của bạn trong bất kỳ Dịch vụ Tương tác hoặc việc sử dụng dịch vụ trên Trang web Thành viên khác.

Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn có nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật cho bạn trong suốt thời gian sử dụng.Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn không bảo đảm rằng Trang web, Dịch vụ, Ứng dụng web Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ nozza.vn hoặc những Trang web Thành viên sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc các hoạt động của chúng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bao giờ lỗi.