Hướng dẫn thêm dự án

Sau đây, nozza.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới một dự án vào hệ thống. 1. Click “Cài đặt” –> “Địa chỉ dự án” để hiển thị danh sách dự án 2. Click button “Thêm mới” trong danh sách dự án 3. Nhập thông tin dự án 3.1 Nhập tên dự án 3.2 Ngày Read more about Hướng dẫn thêm dự án[…]