Hướng dẫn thêm khách cùng thuê

Ở bài này, nozza.vn hướng dẫn chúng ta cách thêm khách cùng thuê vào sản phẩm (phòng). Từ màn hình danh sách sản phẩm, chúng ta click vào link “xem chi tiết” của sản phẩm muốn thêm khách thuê Trong màn hình chi tiết của sản phẩm, chung ta chọn tab “Khách thuê” và click Read more about Hướng dẫn thêm khách cùng thuê[…]