Hướng dẫn thêm sản phẩm

Sau đây, nozza.vn xin giới thiệu cách thêm sản phẩm vào hệ thống Sau khi thêm nhà thành công, lúc này ta thấy button “Thêm sản phẩm” xuất hiện trên màn hình “Sản phẩm”. Click “Thêm sản phẩm” Nhập thông tin sản phẩm và click “Lưu” Sau khi “Lưu” ta có màn hình như sau Read more about Hướng dẫn thêm sản phẩm[…]